Welkom op de website van Kitty en Jan van Treuren

met hun hobby's voorouderonderzoek, schilderen en beeldhouwen

Mijn stamboom

Onder de button zit mijn stamboom.
(Under the button is my family tree.)

De index van de achternamen staan in alfabetische volgorde. Na de gewone letters  van  a tot en met z volgen de letters met een diakritische teken zoals  ä, ë,  ö en ü.

De naam “Böckman(n)” komt daarom achter “Buytene, van“ te staan.

The index of the last names are in alphabetical order. After the ordinary letters from a through z, are following the letters with a diacritical mark as ä, ë, ö and ü.

The name "Böckman (n)"  is coming therefore behind “Buytene, van“.