Mijn stamboom

Onder de button zit mijn stamboom.
(Under the button is my family tree.)

De index van de achternamen staan in alfabetische volgorde. Na de gewone letters  van  a tot en met z volgen de letters met een diakritische teken zoals  ä, ë,  ö en ü.

De naam “Böckman(n)” komt daarom achter “Buytene, van“ te staan.

The index of the last names are in alphabetical order. After the ordinary letters from a through z, are following the letters with a diacritical mark as ä, ë, ö and ü.

The name "Böckman (n)"  is coming therefore behind “Buytene, van“.